Príjemný hudobný zážitok si vyžaduje správne načasovanie, vhodné vybavenie a kvalitnú prípravu. Viem, že každé jedno podujatie je jedinečné, a preto pri vytváraní hudobného programu a celkovej atmosféry zohľadňujem priania hostí a klientov. Vždy dbám na to, aby mojím podpisom bola dobrá nálada, spokojnosť a príjemné spomienky. Moje meno je Peter Szitka a dovoľte mi prosím, aby som sa Vám predstavil.

ONE MAN BAND “PETER”

HOTELY / REŠTAURÁCIE

1 2 3 54

Večerná hudba na počúvanie je neoddeliteľnou súčasťou známych hotelov alebo reštaurácií a pri správnom prevedení vie vytvoriť príjemný hudobný doprovod ku kvalitnému jedlu alebo posedeniu.

V závislosti od zamerania alebo štýlu hotelového zariadenia viem vytvoriť príjemné a komfortné prostredie vhodné na relaxáciu a pohostenie. Dobrá hudba je vždy spájaná s užívaním si daného momentu a s celkovou pozitívnou atmosférou, nech už si predstavíme poobednú kávičku, viacchodové večerné menu alebo aj hĺbavý rozhovor pri kvalitnom víne. Za samozrejmosť považujem pozorovanie hostí a ich reakcií na jednotlivé časti hudobného programu, ktoré v prípade potreby prispôsobujem tak, aby aranžmá a celkový prejav vyhovoval ich aktuálnemu rozpoloženiu a nálade.

Prosím vypočujte si ukážky mojej hudby ako súčasti kvalitného hudobného programu. O kvalite mojich služieb sa môžete presvedčiť v sekcii referencie a tým si overiť, že dobrá hudba a spokojní hostia sú pre mňa vždy na prvom mieste.

Andrea Berg Hitmedley
Love

HOTELS / RESTAURANTS

1 2 3 54

Abendliche Hörmusik ist ein untrennbarer Bestandteil berühmter Hotels oder Restaurants und bei richtiger Ausführung kann sie eine angenehme Musikbegleitung zu hochwertigem Essen oder Beisammensein schaffen.

Je nach Ausrichtung oder Stil der Hotelanlage kann ich angenehmes und komfortables Milieu schaffen, das zur Entspannung und Bewirtung einlädt. Gute Musik wird immer mit dem Genießen des konkreten Moments und mit der positiven Gesamtatmosphäre verbunden, egal ob wir uns einen Nachmittagskaffe, ein Mehr-Gänge-Menü am Abend oder ein besinnliches Gespräch beim Qualitätswein vorstellen. Für selbstverständlich halte ich die Wahrnehmung der Gäste und ihrer Reaktionen auf die einzelnen Teile des Musikprogramms, die ich bei Bedarf so anpasse, dass das Arrangement und die gesamte Darbietung ihrer aktuellen Gemütsverfassung und Stimmung entsprechen.

Hören Sie sich bitte die Proben meiner Musik als Komponente eines qualitätsgerechten Musikprogramms an. Über die Qualität meiner Dienste können Sie sich im Bereich Referenzen überzeugen und dadurch sicher werden, dass gute Musik und zufriedene Gäste bei mir an der erstellen Stelle stehen.

I Swear
Singin The Blues
You Drive Me Crazy
Always On My Mind
Andrea Berg Hitmedley
I Need More Of You
Love

BARY / VÝLETNÉ LODE

1 2 3 4 5 6 7 8

Veselé zážitky a príjemné spomienky sa vždy spájajú s dobrými barmi a výletnými loďami, v ktorých nesmie nikdy chýbať kvalitná hudba a jej pozitívna energia.

Prežívanie dobrodružnej plavby na výletnej lodi, vychutnávanie osviežujúcich drinkov v kruhu priateľov alebo užívanie si romantickej večernej atmosféry, to všetko má v spojení s vhodným hudobným sprievodom iný rozmer. Každý takýto zážitok je v podstate jedinečný, a preto k nemu pristupujem rovnako jedinečne aj hudobne, prihliadajúc na individuálne očakávania hostí a svojich klientov. Výsledkom je okrem dobrej nálady aj vytvorenie neopakovateľného momentu, ktorý navždy zostáva v spomienkach a vyvoláva úsmev na perách.

Prosím vypočujte si ukážky mojej hudby ako súčasti kvalitného hudobného programu. O kvalite mojich služieb sa môžete presvedčiť v sekcii referencie a tým si overiť, že dobrá hudba a spokojní hostia sú pre mňa vždy na prvom mieste.

Corazon Espinado
Nightfever
Walk of Life
Atemlos

BARS / AUSFLUSSCHIFFE

1 2 3 4 5 6 7 8

Lustige Erlebnisse und angenehme Erinnerungen verbinden sich immer mit guten Bars und den Ausflugsschiffen, wo es nie an Qualitätsmusik und ihrer positiven Energie fehlen darf.

Erleben einer abenteuerlichen Fahrt auf dem Ausflugsschiff, Auskosten erfrischender Drinks im Freundeskreis oder Genießen einer romantischen Abendstimmung, das alles bekommt in Verbindung mit geeigneter musikalischer Begleitung einen anderen Rahmen. Jedes derartiges Erlebnis ist im Grunde einmalig, und deshalb ist auch mein Ansatz bei der musikalischen Darbietung individuell, mit Rücksicht auf die spezifischen Erwartungen der Gäste und meiner Klienten. Das Ergebnis ist neben guter Stimmung auch die Schaffung eines unwiederholbaren Moments, der für immer in Erinnerungen bleibt und Lächeln auf den Lippen hervorruft.

Hören Sie sich bitte die Proben meiner Musik als Komponente eines qualitätsgerechten Musikprogramms an. Über die Qualität meiner Dienste können Sie sich im Bereich Referenzen überzeugen und dadurch sicher werden, dass gute Musik und zufriedene Gäste bei mir an der erstellen Stelle stehen.

Hello Again
Love Is In The Air
Corazon Espinado
Nightfever
Walk of Life
Atemlos

HOCHZEITEN / AKTIONEN

1 2 3 4 5

Gute Musik ist eine Notwendigkeit für jede gute Hochzeit oder Aktion. Ob es sich um eine Geburtstagsfeier, Hochzeitsmusik oder musikalische Begleitung bei verschiedenen Veranstaltungen handelt, sollte eine qualitätsgerechte Live Musik selbstverständlich sein.

Ich kann ein maßgeschneidertes Musikprogramm für verschiedene Veranstaltungen und Alterskategorien vorbereiten. Von Geburtstagsfeiern über dezente Musikuntermalungen bei diversen Empfängen, festlichen Openings, Präsentationen oder anderen Gelegenheiten bis zu einem lustigen Musikprogramm bei Hochzeiten und Partys. Im Hinblick auf die Vielfältigkeit dieser Veranstaltungen ist für mich selbstverständlich, die Anforderungen der Gäste und Kunden zu berücksichtigen und das Repertoire an die Bedürfnisse der jeweiligen Aktion und ihrer Rahmenbedingungen anzupassen.

Hören Sie sich bitte die Proben meiner Live Musik als Komponente eines qualitätsgerechten Musikprogramms an. Über die Qualität meiner Dienste können Sie sich im Bereich Referenzen überzeugen und dadurch sicher werden, dass gute Musik und zufriedene Gäste bei mir an der erstellen Stelle stehen.

I Need More Of You
Marina
There Goes My Heart
Schatzi schenk mir ein Foto